Bij de aankoop van een woning, is het belangrijk de bouwkundige staat van de woning te kennen. Om u voor een miskoop te behoeden brengt de inspecteur de maatregelen en kosten van tekortkomingen in kaart, hierbij wordt tevens aangegeven wat de urgentie van de keuringen en vooropnamenuit te voeren werkzaamheden is.

Na uitvoering van een aankoopkeuring weet u duswelke werkzaamheden op welk tijdstip uitgevoerd dienen te worden, inclusief een inschatting van kosten.

Objectief en onafhankelijk

De door Kamsma Bouwadvies BV uitgebrachte adviezen zijn objectief en onafhankelijk. Alle inspecteurs zijn gespecialiseerd in bouwgebreken en bouwkosten. Bij de inspectie word zoveel mogelijk informatie verzameld. Naast een visuele inspectie kunnen beschikbare tekeningen, foto’s en toelichtingen informatie geven over de bouwkundige staat. Zonodig worden eenvoudige metingen verricht (vocht, relatieve luchtvochtigheid, doorbuiging en waterpasmetingen t.b.v. funderingsonderzoek).

Dienstverlening

Kamsma Bouwadvies kan voor u de volgende bouwkundige keuringen verzorgen:

 • Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  Deze keuring wordt uitgevoerd als een woning wordt aangekocht onder Nationale Hypotheek Garantie. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.
 • Casco (ruwbouw)
  Bestaat uit de Opname van:

  • fundering
  • opgaand werk
  • ramen en kozijnen
  • vloerconstructie
  • dakconstructie
  • installaties (gas/water/licht/cv/riool).
 • Casco + afwerking
  Als casco maar dan inclusief:

  • sanitair
  • keuken
  • wand en vloerafwerking
 • Casco + Nationale Hypotheek Garantie
  Als Casco (ruwbouw) inclusief Nationale Hypotheek Garantie
 • Casco + afwerking + Nationale Hypotheek Garantie
  Als Casco + afwerking inclusief Nationale Hypotheek Garantie
 • Opleverkeuring
 • Verkoopkeuring

Informatie

U kunt geheel vrijblijvend meer informatie opvragen.

Direct inschrijven

Door onderstaand invulformulier in te vullen, kunt u zich inschrijven voor een keuring of voorname van het door u aangegeven (woon)object.