Het energielabel

Vanaf 1 januari 2008 bent u verplicht om bij verkoop van uw woning een energielabel te overleggen. Het energielabel (of energiecertificaat) geeft inzicht in hoe energiezuinig een gebouw is. Het energielabel is ingevoerd via een Europese richtlijn, de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Het energielabel moet gebouweigenaren bewust maken van de energie die het gebouw verbruikt. Dit zegt niets over het uiteindelijke energieverbruik omdat dit afhangt van het gedrag van de bewoner. De overheid hoopt dat dit ertoe leidt dat gebouweigenaren, waaronder eigenwoningbezitters, energiebesparende maatregelen nemen.

Het energielabel is vergelijkbaar met bestaande energielabels voor koelkasten en wasmachines. Op basis van een berekening geeft het energielabel informatie over de hoeveelheid energie die bij normaal gebruik nodig is voor een gebouw. Daarbij gaat het om het energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling. De meest energiezuinige gebouwen krijgen de letter A op het label. Een iets minder energiezuinig gebouw krijgt de letter B, enzovoort. De schaal loopt tot G voor de minst energiezuinige gebouwen. Een energielabel is tien jaar geldig.

 

Dienstverlening

Kamsma Bouwadvies kan voor u de volgende dienstverleningen verzorgen:

  • Een gecertificeerd adviseur van Kamsma Bouwadvies kan een energielabel opstellen. Daarvoor komt hij langs en doet een onderzoek in de woning. Na het onderzoek stelt hij, onder andere aan de hand van geveltekeningen, plattegronden en meetgegevens, het energielabel vast.

Informatie

In dit document kunt u de informatie nalezen en de meeste gesteld vragen inclusief antwoorden terugvinden. U kunt uiteraard geheel vrijblijvend meer informatie opvragen.