Bestekken


Bestekstukken

Met een bestek of technische omschrijving voorkomt u meer- en minderwerk. Veelal overstijgt deze besparing alleen al de kosten van het schrijven van een bestek. Het bestek is de basis voor uw begroting en overdracht naar uitvoerend personeel van de hoofdaannemer.

Dienstverlening

Kamsma Bouwadvies kan voor u de volgende dienstverleningen verzorgen:

  • Opstellen van een technische omschrijving, afwerkstaat, bestekboek / bestek
  • Bestektekeningen ten behoeve van aanvragen offertes bij uitvoerende partijen

Informatie

U kunt geheel vrijblijvend meer informatie opvragen.

Projecten begroting kosten en calculatie