Begroting kosten en calculatie


Kosten

Een realistische begroting is van essentieel belang bij de bepaling van de slagingskans van uw (ver)bouwproject. Wij kunnen deze begroting bepalen aan de hand van het bestek die Kamsma Bouwadvies ook voor u kan verzorgen.

Dienstverlening

Kamsma Bouwadvies kan voor u de volgende kostenramingen verzorgen:

  • Globale raming op basis van vierkante en/of kubieke meters
  • Elementen begroting op basis van een schets en/of definitief ontwerp
  • Kostenraming op basis van STABU-methodiek

Informatie

U kunt geheel vrijblijvend meer informatie opvragen.

Projecten begroting kosten en calculatie