Kamsma Bouwadvies werd in 1983 opgezet door Paul Kamsma. Na velen jaren gewerkt te hebben bij verschillende ingenieursbureaus en architectenbureaus zette hij de stap om een eigen onderneming te starten. Wat begon met één persoon en enkele diensten, groeide uit tot een krachtige BV met een gespecialiseerd team met een uitgebreid dienstenpakket.

Naast onze adviestak hebben wij in 1993 ook een brug gelegd tussen de aannemers en architecten enerzijds en de makelaars anderzijds door de cursus “Bouwkunde voor makelaars” op te zetten. Onze cursus is volledig op het SVM-nivo examen Bouwkunde gericht. De basiskennis bouwkunde wordt zodanig bijgebracht dat dit direct in de praktijk zijn waarde bewijst.